Bidragsansökningar

Alla föreningar som är anslutna till RSIF har möjlighet att ansöka om bidrag av Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Vi har vanligtvis tre olika bidrag: grundbidrag, tilläggsbidrag och arrangörsbidrag. Men på grund av RSIFs nuvarande ekonomi har vi bara möjlighet att erbjuda våra föreningar grundbidrag. Tilläggsbidrag kan dock beviljas vid mycket speciella fall.

Ansök grundbidrag senast 28 februari 2021!

Grundbidraget grundar sig på antal medlemmar som föreningen hade föregående år, i detta fall år 2020. Bidragsbeloppet är 50 kronor per medelm för de första 100 medlemmarna, därefter 30 kronor per medlem. 

Sökte ni och fick grundbidrag 2020 och ännu inte skickat in dess villkorliga handlingar bör ni skicka in dem innan ni ansöker om bidrag i år.

Frågor? Kontakta: asa.michaelsson@sll.se, 08-123 190 72

Fyll i nedanstående formulär.
Du som uppgiftslämnare anger dina kontaktuppgifter.

   

  Villkor för att vara berättigad grundbidrag från RSIF

  Nedanstående handlingar ska lämnas in till Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund – RSIF – efter föreningens årsmöte 2021.

   

  • Verksamhetsberättelse för 2020
  • Årsmötesprotokoll (2021)
  • Verksamhetsplan för för 2021
  • Budget för för 2021
  • Medlemsregister för 2020 – (endast för de föreningar som ej använder Din Kurs vid medlemshantering).

  Sänd in handlingarna digitalt till rsif.sf@sll.se

  Sökte ni och fick grundbidrag för förra året och ännu inte skickat in dess villkorliga handlingar bör ni skicka in dem innan ni ansöker om bidrag i år.

  Frågor? Kontakta: asa.michaelsson@sll.se, 08-123 190 72