Bidragsansökningar

Alla föreningar som är anslutna till RSIF har möjlighet att ansöka om bidrag av Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Vi har vanligtvis tre olika bidrag: grundbidrag, tilläggsbidrag och arrangörsbidrag. Men på grund av RSIFs nuvarande ekonomi har vi bara möjlighet att erbjuda våra föreningar grundbidrag. Tilläggsbidrag kan man från och med 2022 återigen söka vid behov.

Ansök grundbidrag senast 31 mars 2022

Grundbidraget grundar sig på antal medlemmar som föreningen hade föregående år, i detta fall år 2021. Bidragsbeloppet är 50 kronor per medelm för de första 100 medlemmarna, därefter 30 kronor per medlem.

Fyll i grundbidragsansökan. Bidraget betalas ut när vi fått in alla handlingar.

Frågor? Kontakta: asa.michaelsson@sll.se, 070 484 83 87

 

Observera att formuläret är en rullista. Du rullar ner listan längst till höger i formuläret.
Dett gäller inte om man använder mobiltelefonen där hela formuläret visas direkt.

Följande handlingar ska skickas in direkt efter årsmötet. Skriv: kompletterande handlingar till grundbidrag

  • Verksamhetsberättelse för 2021
  • Årsmötesprotokoll (2022)
  • Verksamhetsplan för för 2022
  • Budget för för 2022
  • Medlemsregister för 2021
    (endast för de föreningar som ej använt Din Kurs vid medlemshantering).

Handlingarna skickas digitalt till: rsif.sf@regionstockholm.se

Skriv i e-postens ämnesfält:
kompletterande handlingar till grundbidrag

 

Kontakt
RSIF Kansli
E-post: rsif.sf@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 190 72
Mobil: 070-484 83 87
Adress

Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund
Region Stockholm
Serviceförvaltningen
Box 22 550
104 22 Stockholm

Besöksadress
Norra Stationsgatan 69

Organisationsnr: 80 20 16 – 72 87

Kontakt
RSIF Kansli
E-post: rsif.sf@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 190 72
Mobil: 070-484 83 87
Adress

Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund
Region Stockholm
Serviceförvaltningen
Box 22 550
104 22 Stockholm

Besöksadress
Norra Stationsgatan 69

Organisationsnr: 80 20 16 – 72 87