Danderyds sjukhus IF – DSIF

Öppen för dig som har din arbetsplats på Danderyds sjukhus.

Medlemskap i DSIF

Ett medlemskap i DSIF kostar 40 kronor per kalenderår.

Medlemskapet ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem 2023 – betala med swish eller kort.

Logga in på din medlemssida – ange den e-postadress och det lösenord du angav när du blev medlem.

På din medlemssida kan du förnya ditt medlemskap om du varit medlem 2022. Här kan du också se dina kontaktuppgifter och de aktiviteter du anmält dig till.

Får du RSIFs nyhetsbrev? Inte!

Registrera dig här

Köp träningskort Lyftet i 2023

Obs! Medlemskap i DSIF för 2023 krävs för att kunna lösa träningskort i Lyftet. Ange den e-postadress och det lösenord du angav när du löste ditt medlemskap.

Halvårskort juli-dec 2023 + gruppträning

2023 DSIF 30-dagars kort gym+gruppträning

Vem kan bli medlem
Alla som har sin arbetsplats på Danderyds sjukhus kan bli medlemmar i DSIF.
Som anställd av DSAB kan du också lösa träningskort till personalgymmet Lyftet.
Avgifter 2023:
Medlemskap 40 SEK
Träningskort kalenderår 500 SEK
Terminskort jan-juni 400 SEK
30 dagars träning 100 SEK

Öppettider på personalgymmet Lyftet from 23-01-02:
05.33 – 20.30 alla dagar i veckan (medlemsläsaren stängs 30 minuter innan.)
För att möjliggöra träning även på helgerna så har trygghetskameror installerats på Lyftet.

Studentträningstider på personalgymmet Lyftet:
Studenter kan träna från öppning fram till 16.00 på personalgymmet. Sista insläpp för studenter är 15.30

Är du extern vårdgivare på Danderyds sjukhus?
Som extern behöver du först lösa ett träningsavtal med DSAB innan du kan lösa vald träningsavgift för träning på personalgymmet Lyftet. Kontakta DShälsa för information och länk för avtalslösen: dshalsa.ds@regionstockholm.se.

Kontakt

Annika Stål ordförande
HR avdelningen, DShälsa Lyftet,
Tel: 08 123 562 84, SMS: 070 168 47 80
E-post: annika.stal@regionstockholm.se

Jenny Johansson, vice ordförande
Geriatriken DSAB
E-post: jenny.man.johansson@regionstockholm.se

Ann-Charlotte Jansson, kassör
Internmedicin  och Infektion DSAB

Jenny Ekdahl, sekreterare
MT DSAB

Cecilia Friedman Niva, ledamot
Rehabiliteringsmedicinska Univ.klin  DSAB

Ewa Cedergren, ledamot
Hjärtkliniken DSAB
golfsektionsansvarig
ewa.cedergren@regionstockholm.se

Inger Hellner, ledamot
Kirurg- och urologikliniken DSAB

Magnus eklund, suppleant
Sjukhusgemensamservice DSAB

Alma Bäcklund Mazuera, suppleant
Rehabiliteringsmedicinska Univ.klin DSAB

Följ oss på Facebook och YouTube och få en massa inspiration!

Lyftet - personalgym

Handledsvägen 8 Edsvikshallen (Vid helikopterplattan)

Tel: 08-123 571 04

Annika Stål friskvårdskonsult teamledare
tel: 08 123 583 00, sms: 070 168 47 80

Anna Hult Skoglund, friskvårdskonsulent
Tel: 08 123 571 04

Emma Eriksson Tapper  friskvårdskonsult (mammaledig)
Tel: 08 123 550 00  sms: 070 002 82 69

Öppettider
Måndag 05:30 – 20:30
Tisdag 05:30 – 20:30
Onsdag 05:30 – 20:30
Torsdag 05:30 – 20:30
Fredag 05:30 – 18:00

(Från 17.00 bemannas Lyftet av ideella kvällsvärdar från DSIF fram till stängning).

Information om 2023

Medlemskap i DSIF
Alla som har sin arbetsplats på Danderyds sjukhus kan bli medlemmar i DSIF.
Som anställd av DSAB kan du också lösa träningskort till personalgymmet Lyftet.

Avgifter 2023:
Medlemskap 40 SEK
Träningskort kalenderår 500 SEK
Terminskort jan-juni 400 SEK
30 dagars träning 100 SEK

Öppettider på personalgymmet Lyftet from 23-01-02:
05.33 – 20.30 alla dagar i veckan (medlemsläsaren stängs 30 minuter innan.)
För att möjliggöra träning även på helgerna så har trygghetskameror installerats på Lyftet.

Studentträningstider på personalgymmet Lyftet:
Studenter kan träna från öppning fram till 16.00 på personalgymmet. Sista insläpp för studenter är 15.30

Extern vårdgivare på  Danderyds sjukhus
Som extern behöver du först lösa ett träningsavtal med DSAB innan du kan lösa vald träningsavgift för träning på personalgymmet Lyftet. Kontakta DShälsa för information och länk för avtalslösen: dshalsa.ds@regionstockholm.se.

Trygghetskameror och ordningsregler

 1. ANSVAR OCH FÖRSÄKRING

All träning på Lyftets sker på egen risk. Även träning under ledning från Lyftet sker på egen risk. Medlem ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att medlemmen kan utöva träningsaktiviteter utan risk för sin hälsa.

Lyftet har rätt att avbryta en medlems träning och/eller säga upp medlemskapet och träningsbehörigheten, om fortsatt träning enligt Lyftets egen bedömning kan medföra hälso- eller skaderisk.

Lyftet ansvarar inte för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer p.g.a. olycksfall vid medlems träning eller skador som andra medlemmar eller besökare orsakar medlem. Lyftet ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen tar med in i träningslokalen.

 1. TRYGGHETSKAMEROR
  DSAB:s personalgym Lyftet har under många år bedrivit gymverksamhet och vill att alla att som vistas på Lyftet ska känna sig trygga. Detta oberoende om du tränar tidigt på morgonen eller sent på kvällen, är ensam på gymmet eller tränar i grupp.

DSAB har tagit beslutet att installera trygghetskameror from 2023 för att öka tillgängligheten och ha öppet även på helgerna och vardagar efter 17.00 när ordinarie personal slutar.

Alla ska vara förvissade om att incidenter blir dokumenterade så att det inte på något sätt råder någon tvekan om vad som skedde och att det inte blir ”ord mot ord” där inget kan bevisas. Placeringen av trygghetskameror kommer endast att ske i publika ytor utan ljudupptagning.
När du löser träningsavgiften godkänner du att träningsanläggningen kameraövervakas.

 1. FORCE MAJEURE
  Lyftet ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Lyftets kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på träningslokalen, strejk, lockout, naturkatastrof, pandemi, myndighetsbeslut eller liknande.

Säkerhets och ordningsregler – För behöriga tränande på Danderyds Sjukhus AB personalgym Lyftet i samarbete med Danderyds Sjukhus Idrottsförening

Personalgymmet Lyftets säkerhet och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa dig och andra tränande att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt till att bidra till god ordning på gymmet. Genom att lösa medlems och träningsavgift accepterar du att följa Lyftets säkerhet och ordningsregler.

 • 1 Giltigt medlemskap samt träningsavgift skall vara betald innan nyttjandet av Lyftet.
 • 2 Du får inte släppa in eller ta med dig obehöriga personer på din dragning i medlemsläsaren. Med obehöriga menas personer som ej betalt sin träningsavgift, ej arbetar på sjukhuset eller inte har med sig sitt e-tjänstekort.

Du behöver inte vänta på att dörren ska stängas innan du drar ditt e-kort om ni kommer flera samtidigt men du ska dra ditt e-kort för att registreras.

 • 3 Du ska värna om lokaler och utrustning och du förutsätts uppträda på ett sätt som inte stör andra tränande. Du har tillsammans med övriga tränande ett gemensamt ansvar för all ordning i gymmet samt att rengöra träningsredskapen efter dig. Hygienstationer står utställda i gymmet.
 • 4 Till gymmet kommer du i dina privata kläder och vid träning skall kläder avsedda för ändamålet användas. Använder du träningsskor så är det träningsskor för inomhusbruk som gäller. Det är inte tillåtet att komma hit i sjukhuskläder eller ta med sig sjukhushandukar.

De låsbara skåp som finns i omklädningsrummen används av dig under din träning, du får inte lämna kvar kläder eller ta med dig nyckeln till skåpet.

 • 5 Vår gemensamma utrustning hanteras med varsamhet. Vikter, stänger med mera får ej släppas i golvet.
 • 6 Sista inpassering är alltid 30 minuter innan anläggningen stänger och du åtar dig som behörig tränande att lämna lokalen vid den tid som angivits som stängningstid så att inte larmet går i gång.
 • 7 Du får gärna fota/filma dig själv och din träning. Däremot får du inte filma eller fotografera andra medlemmar på Lyftet utan deras tillåtelse.
 • 8 Stäng av eller sätt din mobil på ljudlöst under din träning. Behöver du svara på ett samtal så se till att samtalet som förs inte stör andra i lokalen.
 • 9 På DSAB arbetar vi aktivt mot missbruk inklusive alla former av doping – här gäller DSAB:s policy.
 • 10 Bryter du mot en eller flera regler riskerar du avstängd behörighet till träningslokalen och träningsavgiften kommer inte att återbetalas.

Gruppträning

Vänligen gå in på DSnet/friskvård för aktuellt information.

Har du Facebook kan du söka upp DShälsa Danderyds sjukhus och där läggs också ut information från DSIF.