DSIF är en ideell idrottsförening som står under RSIF (Region Stockholms Idrotts- och Friskvårdsförbund). DSIF har som mål och uppgift att främja och bereda medlemmarna möjligheter att utöva motion, idrott, friluftsliv och annan hälsofrämjande verksamhet.

 

Föreningens ekonomi bygger på de intäkter vi får för medlems- och träningsavgiften. Föreningen får även ett årligt anslag från RSIF och storleken på anslaget fastställs utefter medlemsantalet och hur många aktiviteter och tränande vi har.

Lyftet är DSABs personalgym och organisatoriskt står det under HR-avdelningen DSAB. Gymmet drivs i samarbete med Danderyds Sjukhus Idrottsförening DSIF. Efter kl. 17.00 när ordinarie anställda personal slutar tar DSIF över verksamheten och ser till att bemanna Lyftet genom våra ideella kvällsvärdar från föreningen så att du kan träna även på kvällstid fram till stängning.

Ditt köp av medlemskort och erlagd träningsavgift är de pengar som används för inköp av träningsutrustning, servicekostnader, underhåll med mera. Intäkterna ska även räcka till gruppträningsaktiviteter som leds av arvoderade ledare från DSIF och till olika aktiviteter såsom Öppet Hus på Lyftet, medlemsmöten och möjlig utbildning för ledarna. Träningsavgiften och kostnaden för medlemskapet är inte hög men behövs för att vi ska kunna fortsätta hålla träningsverksamheten igång.

 

RSIF (Region Stockholms Idrotts- och Friskvårdsförbund)

RSIF är Region Stockholms idrottsförbund och består av en styrelse, ett 40-tal ideella föreningar och ett kansli. RSIFs vision är att genom aktivitet, rörelse och delaktighet inspirera till hälsa samt skapa engagemang och glädje bland de anställda.

RSIF vill bidra till att göra region Stockholm till en attraktiv arbetsgivare. Som anställd i en regionansluten verksamheten inom regionen kan du bli medlem i en lokal RSIF-förening (ex. DSIF) och delta i en rad hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med dina kollegor. Oavsett om du är nybörjare, van motionär eller söker en utmaning finns något för dig. Hos RSIF kan ni samlas kring ett intresse och det finns möjlighet att utvecklas och inspireras tillsammans.