Pågående

Vecka Evenemang

SIK: Yoga måndagar kl 16.00-17.15

SIK: Yoga måndagar kl 16.00-17.15

SIK: Yoga måndagar och onsdagar kl 16.00-17.15

SIK: Yoga onsdagar kl 16.00-17.15

SIK: Yoga onsdagar kl 16.00-17.15

SIK: Cirkelträning tisdagar kl 16.15-17.00 VT 24

SIK: Cirkelträning tisdagar kl 16.15-17.00 VT 24