Här hittar du som är styrelsemedlem i en RSIF-förening tidigare e-post som skickats till er

E-post 15 mars 2021

RSIFs årsmöte 19 april klockan 18.00.
Mötet kommer att vara digitalt via Teams. Meddela mig (Åsa) senast den 14 mars om du önskar delta.

Aktuellt för RSIFs föreningar
På nya hemsidan, www.regionstockholmsif.se har Föreningsarbete en egen flik på menyn. https://regionstockholmsif.se/foreningsarbete/

Under Föreningsarbete ligger, och kommer fortlöpande läggas ut, information om föreningsarbete.
Under första fliken Föreningsaktuellt läggs aktuell information ut som berör er som sitter i styrelsen för en förening under RSIF.

Kom gärna med önskemål på sådant som ni önskar ska finnas under Föreningsarbete.

Pengar från Din Kurs direkt in på förenings konto
Nu kan ni som använder Din kurs för medlemskap och aktiviteter få pengarna utbetalt direkt till ert konto.
I dag går pengarna först till förbundet och härifrån utbetalas det sedan vidare till föreningarna.
Intresserad? Kontakta Åsa på kansliet.

Även 2021 kommer förbundet att stå för föreningarnas kostnaden för Din Kurs
Se den bifogade filen om Din Kurs kostnad
Förbundet hoppas kunna fortsätta stå för kostnaden men Din Kurs är en stor utgift för RSIF. Men vi kan komma att behöva se över det och vill informera er föreningar i god tid så att ni hinner planera för det.
Vilka möjligheter har ni för att höja medlemsavgiften och anmälningsavgifterna för aktiviteter? Diskutera i föreningen och för sedan er diskussion vidare till förbundet via mig (Åsa).

Kostnader med Din kurs

Avgifter hos Din Kurs
Uppläggningsavgift för medlemskap och aktiviteter 249 kronor
Varje transaktion 1, 5 kronor

Kostnad för kortbetalning 4, 4% (dock lägst 5,9 kronor)
Brytpunkt när procentsatsen för kortbetalning börja gälla är 135 kronor

Kostnad för swishbetalning 2,5 % (dock lägst 5 kronor)
Brytpunkten när procentsatsen för swishbetalnig börja gälla är 200 kronor

Exempel 1
Arrangemang för 6 deltagare med en anmälningsavgift på 1 200 kronor
Uppläggningsavgift 249 kr/ 6 deltagare = 42 kronor per person
Transaktionskostnad 1,50 kr per person
Kortbetalning 53 kronor per person
Swishbetalning 30 kronor per person.
Kostnad för RSIF: 73, 50 kronor per person vid swishbetalning
Kostnad för RSIF: 96, 50 kronor per person vid kortbetalning