Haninge IF

Öppen för dig som jobbar på Haninge sjukhus och övriga i Region Stockholm som inte har en egen förening på sin arbetsplats.

Medlemskap i Haninge IF

Ett medlemskap i Haninge IF kostar 50 kronor per kalenderår.

Medlemskapet ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem – betala med swish eller kort.

När du löst ditt medlemskap får du ett bekräftelsemejl med din medlemskod. Medlemskoden behöver du när du ska anmäla sig till en aktiviteter i föreningen men även om du vill anmäla dig till en RSIF-aktivitet.

Medlemskoden gäller ett kalenderår och består av två bokstäver, två siffror och en bokstav, t.ex. AA22B

Kontakt

Haninge IFs  Styrelse

Ordförande/Kassör Robert Casselstål robert.casselstal@aleris.se

Sekreterare Mattias Andersson. mattias.andersson@aleris.se

Ledamot Maria Sahlin-Eliasson. maria.sahlin.eliasson@aleris.se

Ledamot Elin Johansson. elin.linnea.johansson@aleris.se

Ledamot Christine Ahlberg. christine.ahlberg@aleris.se