Katarina friskvårdsklubb

Öppen för dig som är anställd vid de verksamheter inom Psykiatri Södra som är förlagda till Katarinahuset, Grindhuset och Rosenlunds sjukhus samt, efter särskilt styrelsebeslut, även annan person med koppling till dessa arbetsplatser.

Som medlem har du fri tillgång till föreningens gym i Katarinahuset och kan delta i övriga aktiviteter som föreningen anordnar.

Medlemskap 2021

Ett medlemskap i Kataina FK kostar 150 kronor per kalenderår.

Medlemskapet ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem – betala med swish eller kort.

När du löst ditt medlemskap får du ett bekräftelsemejl med din medlemskod. Medlemskoden behöver du när du ska anmäla sig till en aktiviteter i föreningen men även om du vill anmäla dig till en RSIF-aktivitet.

Medlemskoden gäller ett kalenderår och består av två bokstäver, två siffror och en bokstav, t.ex. AA22B

Kontakt

Katarina FK styrelse

Sven-Erik Dahlholm (Ordförande)
sven-erik.dahlholm@sll.se

Rodney Vardon(vice ordförande)
rodney.vardon@sll.se

Katarina Törnqvist (sekreterare)
katarina.tornqvist@sll.se

Lisa Höglund (kassör)
elisabeth.s.hoglund@sll.se

Thoralf Axelsson (ledamot)
thoralf.axelsson@sll.se

 

RSIF-aktiviteter

För medlemmar
Du som medlem i SLL IT FF kan anmäla dig till alla aktiviteter som vårt förbund, Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund – RSIF, arrangerar.

Medlemskod krävs
Vid anmälan måste du ange din medlemskod. Koden får du via mejl i samband med att du betalt ditt medlemskap.

Observera att koden gäller kalendersårsvis och medlemskapet måste förnyas årligen för att du ska fortsätt vara medlem.

Aktuella RSIF-aktiviteter

 

Aktuellt i Katarina FK