Katarina friskvårdsklubb – Katarina FK

Öppen för dig som anställd vid de verksamheter inom Psykiatri Södra som är förlagd till Katarinahuset, Grindstugan och Rosenlunds sjukhus samt, efter särskilt styrelsebeslut, även annan person med koppling till dessa arbetsplatser.

Medlemskap i Katarina FK

Ett medlemskap i KatarinaFriskvårdsklubb kostar 150 kronor per kalenderår.

Medlemskapet ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem 2022 – betala med swish eller kort.

Kontakt

Katarina FK styrelse

Sven-Erik Dahlholm (Ordförande)
sven-erik.dahlholm@regionstockholm.se

Rodney Vardon(vice ordförande)
rodney.vardon@regionstockholm.se

Katarina Törnqvist (sekreterare)
katarina.tornqvist@regionstockholm.se

Lisa Höglund (kassör)
elisabeth.s.hoglund@regionstockholm.se

Thoralf Axelsson (ledamot)
thoralf.axelsson@regionstockholm.se

 

Medlemsförmåner

Som medlem har du fri tillgång till föreningens gym i Katarinahuset och kan delta i övriga aktiviteter som föreningen anordnar.