Katarina friskvårdsklubb – Katarina FK

Öppen för dig som anställd vid de verksamheter inom Psykiatri Södra som är förlagd till Katarinahuset, Grindstugan och Rosenlunds sjukhus samt,

efter särskilt styrelsebeslut, även annan person med koppling till dessa arbetsplatser.

Medlemskap i Katarina friskvårdsklubb

Ett medlemskap i Katarina FK kostar 150 kronor per kalenderår.

Medlemskapet ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem – betala med swish eller kort.

När du löst ditt medlemskap får du ett bekräftelsemejl med din medlemskod. Medlemskoden behöver du när du ska anmäla sig till en aktiviteter i föreningen men även om du vill anmäla dig till en RSIF-aktivitet.

Medlemskoden gäller ett kalenderår och består av två bokstäver, två siffror och en bokstav, t.ex. AA22B

Kontakt

Katarina FK styrelse

Sven-Erik Dahlholm (Ordförande)
sven-erik.dahlholm@sll.se

Rodney Vardon(vice ordförande)
rodney.vardon@sll.se

Katarina Törnqvist (sekreterare)
katarina.tornqvist@sll.se

Lisa Höglund (kassör)
elisabeth.s.hoglund@sll.se

Thoralf Axelsson (ledamot)
thoralf.axelsson@sll.se

 

Medlemsförmåner

Som medlem har du fri tillgång till föreningens gym i Katarinahuset och kan delta i övriga aktiviteter som föreningen anordnar.