RSIFs kansli

Åsa Michaelsson
E-post: asa.michaelsson@sll.se

Telefon: 08 123 190 72

Mobil: 070 484 83 87

Postadress:

Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.
Region Stockholm
Serviceförvaltningen
Box 22 550
104 22 Stockholm

Besöksadress:
Norra Stationsgatan 69

Organisationsnr: 80 20 16 – 72 87

Plusgiro: 65 71 20 – 2

RSIFs styrelse

Ordförande
Lena Issoufou Andersson
E-post: lena.issoufou-andersson@sll.se

Kassör
Per Jakobsson
IF Oliven & Veteranklubben

Sekreterare
Ulla Forsell
Katarina Friskvårdsförening

Ledamöter
Birgitta Bräysy
IF Oliven

Maria Jäderlund
Södertälje sjukhus idrottsklubb

Anneli Karlman
Lisebergs IF

Anna Nordström
IF Oliven

Olle Olofsson
IF Oliven & Veteranklubben

Kim Raihle Held
IF Oliven