Det här är vi!

Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund – RSIF

RSIF – ett attraktivt idrottsförbund sedan 1971

Region Stockholms Idrotts- och friskvårdsförbund (RSIF), fd Stockholm landstings idrottsförbund (SLIF) är ett ideellt samverkansorgan för idrotts- och friskvårdsföreningar som riktar sig till alla medarbetare inom Region Stockholm och som möjliggör att Region Stockholms medarbetare kan delta i hälsofrämjande aktiviteter på sin fritid.

RSIF (fd SLIF) grundades redan 1971 genom ett fullmäktigebeslut och har ett varumärke bland medarbetarna inom Region Stockholm genom att aktivera och engagera cirka 6 000 medarbetare varje år samt bidrar till viktig integration och gemenskap för nyinflyttade och nysvenskar. RSIF består av ett kansli, en ideellt arbetande styrelse och ett 25-tal lokala ideella föreningar som utgör förbundet. De lokala föreningarna är ofta arbetsplatsbundna men kan vara intressebundet som Region Stockholms Fotoklubb.

Förbundet och dess kansli har till uppgift att stödja och stimulera all den motions-, tävlings- och hälsofrämjande verksamhet som bedrivs dels lokalt i föreningarna, dels centralt via förbundets kansli och omfattar prova-på-aktiviteter, kurser, friluftsaktiviteter, utbildning/inspiration samt tävlings- och motionsidrott.

Vision

RSIFs vision är: Att genom aktivitet, rörelse och delaktighet inspirera till hälsa och skapa engagemang och glädje bland Region Stockholms medarbetare.

RSIF arbetar inom tre olika fält

  • Föreningsutveckling
  • Aktiviteter
  • Vardagsmotion

RSIFs uppdrag

  • att främja idrotts-, motions-, hälsofrämjande och kulturell verksamhet för Region Stockholms medarbetare
  • att stötta anslutna föreningar i deras arbete med att främja idrotts-, motions-, hälsofrämjande och kulturell verksamhet för Region Stockholms medarbetare
  • att verka för att arbetsgivaren stödjer förbundet och dess föreningar och samarbeta med arbetsgivaren i arbetet med idrotts-, motions-, hälsofrämjande och kulturell verksamhet för Region Stockholms medarbetare
  •  att samarbeta med andra idrotts-, motions-, hälsofrämjande och kulturella  organisationer, regioner och kommuner.

Aktiviteter som arrangeras centralt

RSIF erbjuder en varierad bredd av olika aktiviteter inom hälsa- och friluftsliv samt arrangerar varje år en populär föreläsning inom ett aktuellt ämne.

Andra aktiviteter som är återkommande varje år är vår- och höstvandring, subventionerade motionslopp som Vårruset, Blodomloppet och Stafesten, både lag/individuellt, samt simskola, skärgårdsutflykt, söndagspromenader, kurser i löpteknik och långfärdsskridsko med mera.

RSIF ordnar även den årliga Hälsoutmaningen och ett antal olika regions-mästerskap bland annat i golf, bowling och innebandy.

 

Aktiviteter som lokala föreningar arrangerar

De aktiviteter som de lokala föreningarna erbjuder är olika och varierande beroende på tillgång till lokaler/ledare och efterfrågan. Som medlem i en förening har du stora möjligheter att påverka utbudet i er förening.

Fördelar med fysisk aktivitet

Ett flertal vetenskapliga studier visar på många hälsoeffekter av fysisk aktivitet, både i förebyggande syfte och som behandling. Vetenskapliga studier visar att fysisk aktivitet även påverkar hjärnan och det psykiska måendet.
Kroppsliga hälsoeffekter: ökad kondition och muskelstyrka, positiva effekter på hjärta och kärl
Psykiska hälsoeffekter: förbättrar minnet, ökad stresstålighet, motverkar oro och depression.

Region Stockholms Idrotts- och Friskvårdsförbund bidrar även till Region Stockholms mål att vara en attraktiv arbetsgivare.

 

RSIFs kansli

Åsa Michaelsson
E-post: asa.michaelsson@regionstockholm.se

Telefon: 08-123 190 72

Mobil: 070-484 83 87 

Victor Södergren 

E-post: victor.sodergren@regionstockholm.se

Telefon: 08-123 177 51

Mobil: 070-287 49 05

Postadress

Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.
Region Stockholm
Serviceförvaltningen
Box 22 550
104 22 Stockholm

Besöksadress
Lindhagensgatan 100

Organisationsnr: 80 20 16 – 72 87

Plusgiro: 65 71 20 – 2

RSIFs styrelse

Ordförande
Lena Issoufou Andersson
E-post: lena.issoufou-andersson@regionstockholm.se

Kassör
Per Jakobsson
IF Oliven & Veteranklubben

Ledamöter
Fanny Pettersson
IF Oliven

Maria Jäderlund
Södertälje sjukhus idrottsklubb

Anneli Karlman
Lisebergs IF

Salome Magotti Lameck
IF Oliven

Kim Raihle Held
IF Oliven

RSIFs stadgar  →

RSIFs styrelsemöten 2024

Möte 1:    Måndag 22 januari

Möte 2:    Tisdag 20 februari

Möte 3:   Onsdag 19 mars Årsmöte Länk till anmälan

Möte 3:    Torsdag 25 april

Möte 5:    Tisdag 21 maj

Möte 6:    Onsdag 19 juni

Mötet är mellan klockan 17.30 – ca 19.30. Samling från klockan 17.00.