Liseberg IF

Öppen för dig som arbetar på Lisebergs vårdcentral

Har du som medlem önskemål och idéer på aktiviteter eller vill du engagera dig i föreningen som sektionsledare eller arbeta i styrelsen och valberedning – kontakta styrelsen 

Medlemskap 2021

Medlemskap i Lisebergs IF kostar 50 kronor per kalenderår.

Medlemskap ger dig tillgång till aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund, Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund – RSIF

Bli medlem – betala med swish eller kort.

När du löst ditt medlemskap får du ett bekräftelsemejl med din medlemskod. Medlemskoden behöver du när du ska anmäla sig till en aktiviteter i föreningen men även om du vill anmäla dig till en RSIF-aktivitet.

Medlemskoden gäller ett kalenderår och består av två bokstäver, två siffror och en bokstav, t.ex. AA22B

Kontakt

Kontaktperson: Anneli Karlman

Telefon:

E-post: anneli.karlman@sll.se

RSIF-aktiviteter

För medlemmar
Du som medlem i Lisebergs IF kan anmäla dig till alla aktiviteter som vårt förbund, Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund – RSIF, arrangerar.

Medlemskod krävs
Vid anmälan måste du ange din medlemskod. Koden får du via mejl i samband med att du betalt ditt medlemskap.

Observera att koden gäller kalendersårsvis och medlemskapet måste förnyas årligen för att du ska fortsätt vara medlem.

Aktuella RSIF-aktiviteter