Locum IF

Öppen för alla som jobbar på Locum och för Locums pensionärer

Locum IF ska vara en öppen och bred förening,där alla aktiva kan idrotta och umgås i nivå med sina egna förutsättningar och ambitioner. Vi vill på alla nivåer bedriva vår verksamhet så att den utvecklar människor positivt såväl psykiskt som socialt och kulturellt.

Medlemskap i Locum IF

Medlemskap i Locum IF

Alla anställda i Locum AB och dess pensionärer kan bli medlemmar i Locum IF. Dessutom kan andra personer efter beslut från styrelsen beviljas medlemskap. Den anställda fyller i formuläret på Locum IF medlemssida på Locums intranät.
När personen har skickat in formuläret kommer medlemsavgiften på 250 kr dras på nästkommande lön.
Du är medlem tills du avslutar ditt medlemskap hos Tea Lyijynen, när du säger upp ditt medlemskap gör det före den sista januari på innevarande år.
Som medlem dras medlemsavgiften automatisk på februarilönen om du inte meddelat annat.

Registrering för RSIF-aktiviter

Du som har löst ditt medlemskap i Locum IF  kan registrera dig här för att kunna anmäla dig till aktiviter genom RSIF. Vid registreringen ska du bland annat ange din e-postadress och ett lösenord som du sedan behöver vid anmälan till alla RSIFs evenemang.

Registrera dig för 2024

Logga in på din medlemssida – ange den e-postadress och det lösenord du angav när du blev medlem.

På din medlemssida kan du förnya ditt medlemskap om du varit medlem 2022. Här kan du också se dina kontaktuppgifter och de aktiviteter du anmält dig till.

Får du RSIFs nyhetsbrev? Inte!

Registrera dig här

Kontakt

Locum IF  Styrelse

Carola Buretorp Ordförande tel. 08-123 170 54,
carola.buretorp-oberg@regionstockholm.se

Patrik Sparrentoft vice ordf. tel. 08-123 175 13,
patrik.sparrentoft@regionstockholm.se

Tea Lyijynen Kassör tel. 08-123 174 42,
tea.lyijynen@regionstockholm.se

Artillio Bergholtz vice kassör
artillio.bergholtz@telia.com

Martin Andersson Ledamot tel. 08-123 172 49 martin.n.andersson@regionstockholm.se

Jenny Svärd Sekreterare tel. 08-123 171 87
jenny.svard@regionstockholm.se

Robert Persson Ledamot tel. 08-123 171 49
robert.persson@regionstockholm.se

Välkommen att kika in hos oss – låt bilderna tala!