MediCarrier idrotts- och kulturförening – MIF

Öppen för dig som är anställd på MediCarrier AB

Medlemskap i MIF

Ett medlemskap i MIF ostar 60 kronor per kalenderår och ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem 2022 – betala med swish eller kort.

Kontakt

Ordförande: Madeleine Johansson, madeleine.johansson@sll.se
070-737 48 37

Vice ordförande:Arne Juhlin, arne.juhlin@gmail.com
076-345 9965

Kassör: Annika Nordin,
annika.nordin@sll.se

Föreningens utbud

Föreningen har ett brett utbud av aktiviteter med fotboll, pingis, gruppträning med Latinamerikansk musik, HIT-cykling, konditionscykling, boxercise mm och ett eget gym med bastu. Dessutom finns ett gym för verksamheten i Västberga.
Nästan varje månad arrangeras en kultur- eller fritidsaktivitet och varje år genomförs en eller flera vandringsresor.

Så här jobbar vi i MIF

I slutet av varje verksamhetsår – november/december – har styrelsen en planeringskonferens, 1 – 2 timmar på arbetstid och ca 1 timme på fritid med en avslutande middag. Vi går igenom utfallet av innevarande års aktiviteter och ekonomi. Med det som underlag gör vi sen en planering för nästa år.

Innan konferensen tar vi in aktivitetsönskemål från våra medlemmar med hjälp av en lista som innehåller tidigare genomförda aktiviteter och med möjlighet att lägga till egna önskemål.

Med listan som underlag gör styrelsen en prioritering av aktiviteter för kommande år. Då beräknar vi – i ett excelark – kostnaden för varje aktivitet, anger deltagaravgiften och uppskattar deltagarantalet. Med excelarket som underlag blir budgeten och verksamhetsplanen så gått som klar under mötet. Det som återstår är att ta reda på en del aktiviteters kostnader. På nästkommande styrelsemöte sätter vi upp ansvarigas namn per aktivitet på listan och gör eventuella justeringar samt fastställer tider när aktiviteterna ska göras och när infoblad ska sättas upp.

Styrelsen träffas som regel 30 minuter en gång varje månad på arbetstid – förlängd fikarast. Då stämmer vi av planerade aktiviteter och ekonomi. Det förekommer att både fler och färre deltagare anmäler sig till aktiviteterna och då måste nya beslut tas. Ibland tas beslut via mail och ibland går vice ordförande runt till ledamöter och sektionsledare för att stämma av. Ledamöterna har oftast möjlighet att göra en del uppgifter på arbetstid som t ex skriva protokoll, bokföring, bokning av arrangemang etc.

Styrelsen har extra ideell hjälp av vice ordförande, Arne Juhlin, tillika hälsoinspiratör, som sedan flera år tillbaka är pensionerad, men fortfarande har tillgång till en arbetsplats med dator på företaget. I samförstånd med ledningen för MediCarrier AB bidrar vice ordförande med värdefulla insatser till personalen/medlemmarna och styrelsen mot att han får delta i de aktiviteter som föreningen genomför.

Vice ordförande besöker i regel MediCarrier en till tre gånger per vecka från 30 minuter till några timmar och hjälper då till med bokningar av aktiviteter, informationsblad etc.

I företagets veckobrev annonseras alla våra aktiviteter, så att all personal och medlemmar blir informerade. Dessutom anslås information på vår anslagstavla i foajén på bottenvåningen på MediCarrier.

Hälsningar
Madeleine Johansson, ordförande

MediCarriers idrotts- och kulturförening – MIF