SLL IT Friskvårdsförening – SLL IT FF

Öppen för dig som är anställd på SF IT

SLL IT FF

Ett medlemskap i SLL IT Friskvårdsförening kostar 40 kronor per kalenderår.

Medlemskapet ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem för 2024 – betala med swish eller kort.

Logga in på din medlemssida – ange den e-postadress och det lösenord du angav när du blev medlem.

På din medlemssida kan du förnya ditt medlemskap om du varit medlem 2022. Här kan du också se dina kontaktuppgifter och de aktiviteter du anmält dig till.

Får du RSIFs nyhetsbrev? Inte!

Registrera dig här

Kontakt

Ordförande: tf Anne-Lie Vestlund

Kassör/sekr: Karin Isberg

Ledamot: Markus Jonsson

Ledamot: Mattias Rantakyrö

Ledamot: Francisco Matta Roos

Ledamot: Mats Eriksson

Vår förening är för närvarande vilande och namnbyte pågår, men du kan ändå söka medlemskap för 2022.

SLL IT:s friskvårdsförening har till uppgift att främja och bereda medlemmarnas möjligheter att utöva motion, friluftsliv och annan friskvårdande verksamhet.