SLL Friskvårdsförening – SLL IT FF

Öppen för dig som är anställd på SF IT

SLL IT FF

Ett medlemskap i SLL IT Friskvårdsförening kostar 40 kronor per kalenderår.

Medlemskapet ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem 2022 – betala med swish eller kort.

Kontakt

Ordförande: tf Anne-Lie Vestlund

Kassör/sekr: Karin Isberg

Ledamot: Markus Jonsson

Ledamot: Mattias Rantakyrö

Ledamot: Francisco Matta Roos

Ledamot: Mats Eriksson

Vår förening är för närvarande vilande och namnbyte pågår, men du kan ändå söka medlemskap för 2022.

SLL IT:s friskvårdsförening har till uppgift att främja och bereda medlemmarnas möjligheter att utöva motion, friluftsliv och annan friskvårdande verksamhet.