SLL IT:s Friskvårdsförening – SLL IT FF

Öppen för dig som är anställd på SF IT

SLL IT:s friskvårdsförening har till uppgift att främja och bereda medlemmarnas möjligheter att utöva motion, friluftsliv och annan friskvårdande verksamhet.

Medlemskap 2021

Ett medlemskap i SLL IT FF kostar 40 kronor per kalenderår.

Medlemskapet ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem – betala med swish eller kort.

När du löst ditt medlemskap får du ett bekräftelsemejl med din medlemskod. Medlemskoden behöver du när du ska anmäla sig till en aktiviteter i föreningen men även om du vill anmäla dig till en RSIF-aktivitet.

Medlemskoden gäller ett kalenderår och består av två bokstäver, två siffror och en bokstav, t.ex. AA22B

Kontakt

Ordförande: tf Anne-Lie Vestlund

Kassör/sekr: Karin Isberg

Ledamot: Markus Jonsson

Ledamot: Mattias Rantakyrö

Ledamot: Francisco Matta Roos

Ledamot: Mats Eriksson 

RSIF-aktiviteter

För medlemmar
Du som medlem i SLL IT FF kan anmäla dig till alla aktiviteter som vårt förbund, Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund – RSIF, arrangerar.

Medlemskod krävs
Vid anmälan måste du ange din medlemskod. Koden får du via mejl i samband med att du betalt ditt medlemskap.

Observera att koden gäller kalendersårsvis och medlemskapet måste förnyas årligen för att du ska fortsätt vara medlem.

Aktuella RSIF-aktiviteter

 

Vår förening är för närvarande vilande och namnbyte pågår, men du kan ändå söka medlemskap för 2021 .

Vårt motionsrum på norra stationsgatan har (ännu) inte öppnats upp efter branden för några år sedan.

Vi återkommer 2021 till våra medlemmar  med kallelse till årsmöte.