Södertälje sjukhus idrottsklubb – SIK

Öppen för dig som är anställd på Södertälje sjukhus samt för personal på psykiatrin i anslutning till sjukhuset och även för dig som arbetar på någon av Region Stockholms vårdcentraler i Södertälje.

Vision:

Medlemskap 2021

Ett medlemskap i SIK kostar 50 kronor per kalenderår.

Medlemskapet ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem – betala med swish eller kort.

När du löst ditt medlemskap får du ett bekräftelsemejl med din medlemskod. Medlemskoden behöver du när du ska anmäla dig till en aktiviteter i föreningen men även om du vill anmäla dig till en RSIF-aktivitet.

Medlemskoden gäller ett kalenderår och består av två bokstäver, två siffror och en bokstav, t.ex. AA22B

Kontakt

Maria Jäderlund, ordförande
maria.jaderlund@sll.se

RSIF-aktiviteter

För medlemmar
Du som medlem i SIK  kan anmäla dig till alla aktiviteter som vårt förbund, Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund – RSIF, arrangerar.

Medlemskod krävs
Vid anmälan måste du ange din medlemskod. Koden får du via mejl i samband med att du betalt ditt medlemskap.

Observera att koden gäller kalendersårsvis och medlemskapet måste förnyas årligen för att du ska fortsätt vara medlem.

Aktuella RSIF-aktiviteter

Aktuellt i SIK

Aktuellt i SIK