Hälsa Aktivitet Glädje

för dig som jobbar i Region Stockholm

Att genom aktivitet, rörelse och delaktighet inspirera till hälsa och skapa engagemang och glädje bland Region Stockholms medarbetare

Bli medlem
Friskvårdsbidrag 2022

Tips!
Använd friskvårdsbidraget när du anmäler dig till RSIFs aktiviteter.

Region Stockholms friskvårdsgrundade aktiviteter 2022