Välkommen till RSIF

aktivitet - gemenskap - glädje

Vår vision:
Att genom aktivitet, rörelse och delaktighet inspirera till hälsa
och skapa engagemang och glädje bland anställda i Region Stockholm

Bli medlem

13 + 8 =