Veteranklubben IF

Öppen för dig som fyllt 50 år och jobbat aktivt i en SLIF/RSIF-förening. Du kan söka medlemskap på eget initiativ. OK med dubbla medlemskap

Medlemskap i Veteranklubben

En nyhet är att du kan ansöka om medlemskap på eget initiativ.

Vänd Dig till klubbstyrelsen och ansök om medlemskap. Vi lovar behandla den positivt.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år.

Vill du bli medlem kontaktar du Veteranklubbens styrelse. inger.e.stolt@gmail.com

Medlem och vill delta i en RSIF-aktivitet?

Har du betalt medlemskapet för 2024 och vill anmäla dig till en aktivitet under RSIF måste du registrera dig här

Vid registreringen får du bland annat skriva  in dina e-postadress och ange ett lösenord.

Din e-postadress och ditt lösenord krävs sedan när du vill anmäla dig till en aktivitet under RSIF.

 

Får du RSIFs nyhetsbrev? Inte!

Registrera dig här

Kontakt

Inger Stolt, ordförande

Siw Wåle, sekreterare

Jannette Johanson, kassör

Eira Fuchs, ledamot

Olle Olofsson, ledamot

Ulla Forsell, suppleant

Kontaktperson: Inger Stolt, inger.e.stolt@gmail.com

Veteranklubbens syfte

RSIFs* Veteranklubb bildades 1992. Syftet var att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som medlemmar i SLIFs föreningar skaffat sig genom åren, och ställa dessa kunskaper till förfogande för SLIF:s verksamhet. Allt viktigare syfte numera är att vid kamratliga träffar stärka samhörigheten bland SLIFs veteraner, föreningens medlemmar.

Som villkor att få vara medlem i Veteranklubben ska man fyllt 50 år och arbetat aktivt i någon av SLIFs föreningar. En nyhet är att man kan söka medlemskap på eget initiativ. Klubbstyrelsen avgör sedan om man uppfyller kriterierna för att bli medlem. Klubbstyrelsen arbetar också aktivt med att hitta lämpliga medlemmar till Veteranklubben. Kontakta klubbstyrelsen om du vet någon som skulle passa som medlem. Dubbelt medlemskap är inget hinder, du kan kan alltså fortsätta att vara medlem i din gamla RSIF/SLIF-förening.

SLIF* Stockholms landstings idrottsförbund, även kallat SLIF bildades 1971 och bytte namn till Region Stockhoms idrotts- och friskvårdsförbund – RSIF – 2020 i samband med att Stockholms läns landsting utökat sitt uppdrag och därigenom bildat Region Stockholm.

Vår verksamhet

Vi arrangerar lättare vandringar, gärna i kulturhistorisk miljö, ordnar 5-kamp och båtresor, bjuder in till konserter, och även studiebesök på något museum eller liknande. Vi arrangerar varje år en Före Jul-träff, som är mycket populär, där träffas vi i gemytliga former, förtär en god måltid och bara har det trevligt.