Veteranklubben IF

Som villkor att få vara medlem i Veteranklubben ska man fyllt 50 år och arbetat aktivt i någon av SLIFs föreningar. En nyhet är att man kan söka medlemskap på eget initiativ. Dubbelt medlemskap är inget hinder, du kan kan alltså fortsätta att vara medlem i din gamla RSIF/SLIF-förening.

Vi arrangerar lättare vandringar, gärna i kulturhistorisk miljö, ordnar 5-kamp och båtresor, bjuder in till konserter, och även studiebesök på något museum eller liknande. Vi arrangerar varje år en Före Jul-träff, som är mycket populär, där träffas vi i gemytliga former, förtär en god måltid och bara har det trevligt.

Medlemskap 2021

Vänd Dig till klubbstyrelsen och ansök om medlemskap. Vi lovar behandla den positivt.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år.

För 2021 blir medlemsavgiften tillfälligt 0 kr för gamla medlemmar pga att planerad verksamhet 2020 ej kunnat genomföras.

Styrelsen

Inger Stolt, ordförande

Mats Danielsson, sekreterare

Janette Johanson, kassör

Ove Gustafsson, ledarskap

Eira Fuchs, suppleant

Kontaktperson: Mats Danielsson, matsdan02@gmail.com

SLIFs* Veteranklubb bildades 1992. Syftet var att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som medlemmar i SLIFs föreningar skaffat sig genom åren, och ställa dessa kunskaper till förfogande för SLIF:s verksamhet. Allt viktigare syfte numera är att vid kamratliga träffar stärka samhörigheten bland SLIFs veteraner, föreningens medlemmar.

Som villkor att få vara medlem i Veteranklubben ska man fyllt 50 år och arbetat aktivt i någon av SLIFs föreningar. En nyhet är att man kan söka medlemskap på eget initiativ. Klubbstyrelsen avgör sedan om man uppfyller kriterierna för att bli medlem. Klubbstyrelsen arbetar också aktivt med att hitta lämpliga medlemmar till Veteranklubben. Kontakta klubbstyrelsen om du vet någon som skulle passa som medlem. Dubbelt medlemskap är inget hinder, du kan kan alltså fortsätta att vara medlem i din gamla RSIF/SLIF-förening.

 

SLIF* Stockholms landstings idrottsförbund, även kallat SLIF bildades 1971 och bytte namn till Region Stockhoms idrotts- och friskvårdsförbund – RSIF – 2020 i samband med att Stockholms läns landsting utökat sitt uppdrag och därigenom bildat Region Stockholm.