Hjälpmedel Stockholm IF

Öppen för dig som arbetar på Hjälpmedel Stockholm och KommSyn Stockholm i Långbro Fruängen samt MAH på Sabbatsberg

Förutom aktiviteter har vi för utlåning  yoga-mattor, stavar för stavgång, pingisbord och på Flygfisken på plan 2 finns en elektroniska dart-tavla

Medlemskap 2021

Ett medlemskap i Hjälpmedel  Stockholm kostar 40 kronor per kalenderår och ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem – betala med swish eller kort.

När du löst ditt medlemskap får du ett bekräftelsemejl med din medlemskod. Medlemskoden behöver du när du ska anmäla sig till en aktiviteter i föreningen men även om du vill anmäla dig till en RSIF-aktivitet.

Medlemskoden gäller ett kalenderår och består av två bokstäver, två siffror och en bokstav, t.ex. AA22B

Kontakt

Styrelsen

E-post: hjmsif.slso@sll.se

Ordförande: Mattias Lindgren

Sekreterare: Marie Hultin

Kassör: Arek Karlsson

Ledamot: Hanna Karlsson

Ledamot: Linda Hylander

​Suppleant: Sara Lindman

Suppleant: Daniel Windå

RSIF-aktiviteter

För medlemmar
Du som medlem i Hjälpmedel Stockholms IF kan anmäla dig till alla aktiviteter som vårt förbund, Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund – RSIF, arrangerar.

Medlemskod krävs
Vid anmälan måste du ange din medlemskod. Koden får du via mejl i samband med att du betalt ditt medlemskap.

Observera att koden gäller kalendersårsvis och medlemskapet måste förnyas årligen för att du ska fortsätt vara medlem.

Aktuella RSIF-aktiviteter

 

Aktuellt i Hjms IF

Utlåning

För utlåning har vi yoga-mattor, stavar för stavgång, pingisbord och på Flygfisken på plan 2 finns en elektroniska dart-tavla

Aktuellt i Hjms IF

Innebandy hösten 2020 & våren 2021

INSTÄLLT!
Vi följer Hälsomyndighetens rekommendationer.