Hjälpmedel Stockholm IF

Öppen för dig som arbetar på Hjälpmedel Stockholm och KommSyn Stockholm i Långbro Fruängen samt MAH på Sabbatsberg

Medlemskap i Hjälpmedel Stockholm IF

Ett medlemskap i Hjälpmedel Stockholm IF kostar 40 kronor per kalenderår.

Medlemskapet ger dig tillgång till ett rikt utbud av aktiviteter både lokalt och genom vårt förbund – RSIF – Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund.

Bli medlem 2022 –  betala med swish eller kort.

Kontakt

Styrelsen

E-post: hjmsif.slso@sll.se

Ordförande: Mattias Lindgren

Sekreterare: Marie Hultin

Kassör: Arek Karlsson

Ledamot: Hanna Karlsson

Ledamot: Linda Hylander

​Suppleant: Sara Lindman

Suppleant: Daniel Windå

Utlåning

För utlåning har vi yoga-mattor, stavar för stavgång, pingisbord och på Flygfisken på plan 2 finns en elektroniska dart-tavla